cappepv
cappepv

La Fundació Sambori – CAPPEPV, convoca el 2n Premi Sambori Audiovisual 2021 d’acord amb les bases següents:

 

1. Podran participar produccions audiovisuals realitzades durant el present any als centres d’Educació Infantil Primària, Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius de la ciutat de València.

 

2. Les produccions poden ser de qualsevol gènere: ficció, documental, videocreació, animació… sempre que la llengua utilitzada siga el valencià i consten d’un fil argumentatiu.

 

3. La durada màxima de les produccions audiovisuals presentades serà de 10 minuts.

 

4. Els/Les alumnes hauran d’haver participat en tots els processos de la producció, ben entès que, en tractar-se de produccions d’àmbit educatiu, la mediació i la direcció de professores i professors ha d’estar present inevitablement.

 

5. S’estableixen dues categories:
• Produccions realitzades per alumnes d’Educació Primària.
• Produccions realitzades per alumnes d’Educació Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius.

 

6. Cada centre haurà d’escollir un màxim de 3 treballs per centre.

cappepv
cappepv

7. La formalització de la inscripció es farà fins el 30 d’abril de 2021 i constarà
obligatòriament de:
• Inscripció electrònica, cal omplir la butlleta d’inscripció telemàticament. La pots trobar en el següent ací.
• Un fotograma del curtmetratge.
• La producció presentada.

Tant el fotograma del curtmetratge com la producció se presentaran online mitjançant la plataforma de descàrrega d’arxius Wetransfer, enviant l’enllaç de descàrrega dins l’apartat corresponent de la butlleta d’inscripció o enviant-los
al correu electrònic cappepv@fev.org, indicant-ne el títol i el centre educatiu, sempre abans de la fi del terme d’inscripció.  S’admeten els següents formats audiovisuals:
• .avi (Windows)
• .mov (MAC)
• .mpg-4
• .mp4
• H.264 (códec)

 

8. El jurat format per professionals de l’audiovisual i de l’educació i donarà
tres premis per cada categoria.

9. Els guardons seran lliurats en el transcurs del lliurament del Premi Sambori. El lloc concret i l’hora del lliurament es comunicaran amb la suficient antelació en aqueta pàgina web.

 

10. La participació en el PREMI SAMBORI AUDIOVISUAL pressuposa la total acceptació d’aquestes bases i l’AUTORITZACIÓ DE PUBLICACIÓ del curtmetratge presentat dins de la plataforma que l’organització trie.

 

Recordeu que l’ús d’imatges, melodies o cançons subjectes a drets d’autor pot portar al bloqueig de la plataforma de visualització del curtmetratge, impedint la seua reproducció.

Bulleta d'inscripció

La inscripció al 2n Premi Sambori Audiovisual 2021 ha de ser electrònica, cal omplir la butlleta telemàticament. La pots trobar fent click ací.