De conformitat amb l’establert a la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seues dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de CAPPEPV amb CIF G46679379 i domicili social situat a JOSE GROLLO 91 BAIX 46025, BENICALAP (VALÈNCIA), amb l’objectiu d’atendre les seues consultes i remetre-li informació relacionada que puga ser del seu interés. En compliment amb la normativa vigent, la CAPPEPV informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes abans mencionats.

Mentre no ens comunique el contrari, entendrem que les seues dades no han estat modificades, que vosté es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per a emprar les seues dades per a les finalitats exposades.

La CAPPEPV informa que procedirà a tractar totes les dades de manera lícita, leal, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que la CAPPEPV es compromet a adoptar tots les mesures raonables per a que aquestes siguen suprimides o rectificades sense dilació quan siguen inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de Dades de Caràcter Personal podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seua petició a la direcció postal dalt indicada o bé a través de correu electrònic a l’adreça: cappepv@fev.org

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que considere oportuna.

Amb l’enviament del formulari de recollida de dades, vosté accepta la política de privacitat de la CAPPEPV.