Ompli el següent formulari amb les teues dades, necessitats tècniques i requeriments per a desenvolupar l’activitat.

  Centre educatiu *

  Professora / Professor *

  Correu electrònic *

  Telèfon de contacte *

  Nom de l'activitat *

  Quantitat d'alumnes que hi participen

  Durada de l'actuació *
  5 minuts10 minuts

  Necessite reproductor
  d'àudiode vídeo

  Necessite cadires a l'escenari. (Indica la quantitat)

  Necessite micròfons (indica la quantitat)

  Altres requeriments.
  Conta'ns quins instruments utilitzaràs, eixides de so que necessites o qualsevol mena de requeriments especials.