Ompli el següent formulari amb les teues dades, necessitats tècniques i requeriments per a desenvolupar l’activitat.

Centre educatiu *

Professora / Professor *

Correu electrònic *

Telèfon de contacte *

Nom de l'activitat *

Quantitat d'alumnes que hi participen

Durada de l'actuació *
5 minuts10 minuts

Necessite reproductor
d'àudiode vídeo

Necessite cadires a l'escenari. (Indica la quantitat)

Necessite micròfons (indica la quantitat)

Altres requeriments.
Conta'ns quins instruments utilitzaràs, eixides de so que necessites o qualsevol mena de requeriments especials.