La nostra organització CAPPEPV

MISSIÓ

Treballar per l’aplicació de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià en l’àmbit educatiu així com per l’ampliació de l’ús social del valencià a la ciutat de València.

 

VISIÓ

Assolir la igualtat lingüística i la plena normalització del valencià a la ciutat.

cappepv
cappepv

VALORS DE L’ENTITAT

PARTICIPACIÓ

La nostra organització s’organitza i pren decisions mitjançant el debat a assemblees obertes a aquell qui desitge col·laborar. Les activitats sempre estan dirigides al foment de la implicació de la ciutadania.

TRANSPARÈNCIA

Les activitats estan degudament pressupostades i la informació és pública.

VOLUNTARIAT

Totes les activitats, projectes i campanyes compten amb un alt grau de treball voluntari de persones interessades en les accions que es desenvolupen.

COOPERACIÓ INTERASSOCIATIVA I TREBALL EN XARXA

La tasca desenvolupada por la nostra organització sempre es fa en la línia de potenciar la col·laboració d’altres entitats i associacions per assolir els objectius i comuns.

INTERÈS

Després d’una llarga trajectòria de 30 anys de Trobades, l’atractiu d’aquestes fa que encara actualment, any rere any, augmente el nombre de participants de les comunitats educatives i s’incremente el nombre de col·laboradors d’institucions i associacions del barris on s’organitza la Trobada.

INNOVACIÓ

Relacionada amb la vessant més educativa, l’exigència permanent tant pel que fa a la preocupació de la formació del professorat i de les famílies mitjançant l’organització de xarrades educatives (Portfoli de la lectura, presentació materials didàctics…), com de l’alumnat en la formació en valors (1€ llavor de solidaritat…).

TRANSCENDÈNCIA

La rellevància del projecte associatiu, no abasta només l’àmbit educatiu estrictament considerat, sinó altres manifestacions de la societat com cinema en valència, lectura de poemes, contacontes a les biblioteques, exposicions, etc.