cappepv

De forma periòdica us oferirem l’activitat matinera, un recurs pensat per afavorir per una part la continuïtat de les rutines i del treball dels vostres fills i filles en aquests dies tan excepcionals i per una altra, per ajudar-vos i donar-vos suport en la tasca educativa que habitualment desenvolupem els mestres i les mestres.

Les activitats que us facilitarem seran accessibles, actuals, fàcils de desenvolupar i graduades per nivells de dificultat perquè siguen aprofitades per la majoria dels xiquets i xiquetes. La majoria les podreu fer amb el que segur disposeu a casa i, en algunes d’ells tindreu fins i tot la solució o les possibles solucions.

Per motivar els vostres fills i filles podreu pujar els productes finals a la nostra web (per favor poseu nom , edat i centre educatiu).

Animeu-vos i convertim aquesta situació en font d’aprenentatge i en espai de convivència.

Descarrega l'activitat matinera

cappepv
TREBALLS
cappepv

Martina Torres Puchades

cappepv

Martina Torres Puchades

cappepv

Martina Torres Puchades

BURJASSOT

cappepv

EL PUIG

cappepv

Jon Sellés Ribes

Troba més rescursos en Escola a casa d’Escola Valenciana.

cappepv